កិច្ចស្រាវជ្រាវ

១- ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្នុង​អាស៊ាន

២- ប្រទេសសិង្ហបុរី

៣- អង្គការ​យូនីស្កូ

៤- ការត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

៥- សន្តិសុខអនាម័យ​នៅក្នលែង​ធ្វើ​ការ

៦- អង្គការពលកម្ម​ពិភពលោក ILO

៧- ការវិវត្តន៍នៃរដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញកម្ពុជា

៨- រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា

៩- នីតិវិធីរដ្ឋបាល

១០- ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាល

១១- ការិយាធិបតេយ្យ នីតរដ្ឋ

១២-នីតិរដ្ឋបាល

១៣- សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល

១៤- ខ ដាក់លក្ខខណ្ឌ

១៥- អង្គការសហប្រជាជាតិ

១៦- ព្រហ្មវិហារធ៌ម

១៧- យេនឌ័រ

១៨- សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

9 Responses to “កិច្ចស្រាវជ្រាវ”

  1. សូមជួយរកកិច្ចការស្រាវជ្រាវអំពី រស់ដើម្បីអ្វី ព្រោះអី្វ ប្រយោជនអ្វី សូមអរគុណទុកជាមុនណា

  2. សូមមេ្តត្តាជួយពន្យល់អំពីសេចក្កីចម្រើនឥតហេតុ

  3. ខ្ញុំចង់ស្វែងរកឯកសារដែលទាក់ទងនឹង ប្រវត្តនៃការបង្កើតនគរបាលជាតិ ។ និង ចង់ស្វែងរក សហលក្ខ័ន្តិកៈនគរបាលជាតិ

  4. ខ្ញុំចង់ស្វែងរក «នីតិបុគ្គលឯកជន» និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារបស់ធនាគារ

  5. ខ្ញុំចង់រកឯកសារដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនៃការជ្រើសរើសនិស្សិតឱ្យចូលរៀននៅឧត្តមសិក្សា

  6. សូមជួយធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងសេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ​ និងសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផង។ សូមអរគុណ!!!

  7. សូមជួយស្វែងរក ទម្រងបែបបទគត្តិយុត្តរបស់ក្រសួងអប់រំអោយបន្តិចបានទេបង

  8. អត់ទោសបង តើបងមានសេចក្ដីណែនាំរួម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងប្រធានតុលាការកពូល លេខ០២ កស.សណន/០៥ ចុះថ្ងៃទី០៧ខែសីហាឆ្នាំ២០០៥ ដែលជម្រាបមកប្រធាន អនុប្រធាន និងចៅក្រម គ្រប់តុលាការខេត្តក្រុង ព្រះរាជអាជ្ញា ព្រះរាជអាជ្ញារង អមតុលាការខេត្ត ក្រុងថា រាល់កិច្ចសន្យាមិនមែនជារោះងព្រហ្មទណ្ឌ។ សូមបងជួយចែករំលែកផង អរគុណទុកជាមុនបង។

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: