ទម្រង់​កិច្ចសន្យា

111 Comments to “ទម្រង់​កិច្ចសន្យា”

 1. សូមអ្នកបញ្ចូនឯកសារទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាបានទេ​ ព្រោះខ្មុំត្រូវការវា

 2. ខ្ញុំមិនអាចរកទម្រង់កិច្ចសន្យាបានទេ

 3. ទម្រងកិច្ចសន្យា

 4. មេចក៏អត់មានចឹង​ “ទំម្រង់កិច្ចសន្យា”

 5. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះឲ្យជនបរទេស េតីមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចជួយខ្ញុំបានទេ?

 6. Sample of Contract

 7. ខ្ងំ ព្យាយាម​រកកិច្ចសន្យា

 8. អត់មានឃើញអីផង

 9. មិនបានឃើញ

 10. សួរស្តី https://cambolaw.wordpress.com ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាចងការប្រាក់។ តើអាចផ្ញើរអោយខ្ញុំបានទេ?

 11. I like this page too, but i need more documents about this part but i can’t see documents. so please kindly tell me. thank!

 12. តើកិច្ចសន្យាមានប៉ុន្មានប្រភេទ?អ្វីខ្លះ?

 13. តើខ្ញុំអាចដឹងពីទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាបានទេ? កិច្ចសន្យាវាគឺពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់សំរាប់អ្នកសិក្សាដូចជាខ្ញុំ។

 14. ខ្ញុំចង់ដឹងពីទម្រង់នៃកិច្ចសន្យា។តើខ្ញុំអាចដឹងតាមរបៀបណា?

 15. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យា ទិញ លក់​ដី និង​ ខ្ចីចងការប្រាក់

 16. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាជួលតូបរយះពេល15ឆ្នាំតើអាចរកតាមរបៀបណា

 17. I do need commercial contract

 18. អ្នកអាចបង្ហោះគំរូកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់បានទេ??

 19. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យា គ្រប់មុខតើអ្នកអាចផ្ញើឲ្យខ្ញុំបានទេ?​ E-mail: maohokheng@gmail.com

 20. ខ្ញុំត្រូវការឯកសារមួយស្តីពីកិច្ចសន្យាម៉ៅការតើអាចចែករំលែកបានទេ?

 21. សូមអ្នកបញ្ចូនឯកសារទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាបានទេ​ ព្រោះខ្មុំត្រូវការវា

 22. សូមមេត្តា បញ្ចូនឯកសារទម្រង់នៃកិច្ចសន្យា នេះមកអោយខ្ញុំបានទេ ព្រោះខ្មុំត្រូវការវា។
  email: seanvandet@gmail.com

 23. តើមានកិច្ចសន្យាចូលហ៊ុនដើម្បីបើកអាជីវកម្មមួយដែររឺទេ?

 24. តើកិច្ចសន្យា ត្រូវតម្រូវអោយមានមេធាវីធ្វើអោយទើបមានប្រសិទ្ធភាព រឺ យ៉ាងណា?

  • ខ្ញុំចង់បានទំរងកិច្ចសន្យាដេប៉ូចែកចាយ សូមជួយផ្ញើរទំរង់ ​Sample អោយខ្ញំុផងប្រសិនបើអ្នកមាន​អរគុណ 🙂

 25. I would want the contract please sent it. Thank you

 26. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាទិញ លក់

 27. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យា​ជួល តូប។

 28. សូមបង្ហាញចំណាត់ថ្នាក់ផ្អែកលើលក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា

 29. តើមានកិច្ចសន្យាម៉ៅការសំណង់ទេ?

 30. ចុះកិច្ចសន្យាលែងលះ

 31. មានកិច្ចសន្យាប្រទានកម្មទេបង?

 32. តើអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាទាំងនោះ​ត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះ ក្រៅសន្យានេះ ? ហើយ​អ្នកនោះត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ?

 33. ខ្ញុំចង់បានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរោចក្រ មានបងប្អូនណាមានគំរូអោយខ្ញុំសុំផង ព្រោះខ្ញុំទើបតែបើរោងចក្រថ្មី
  E-mail: savethpo2014@gmail.com អរគុណទុកជាមុន!! ខ្មែរជួយខ្មែរ

 34. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាផ្ទេរសិទ្ឋ មានបងប្អូនណាមានគំរូអោយខ្ញុំសុំផង
  mensamphors@gmail.com អរគុណទុកជាមុន!!

 35. តេីមានកិច្ចសន្យាជួលឡានដែររឺទេ?

 36. I want to has same
  document

 37. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាផ្ទេរសិទ្ធ មានបងប្អូនណាមានគំរូទេសូមផ្ញើរអោយខ្ញុំផង
  Yaya069380999@gmail.com

 38. ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីអនុភាពនៃកិច្ចសន្យា? តើអ្នកអាចពន្យល់វាអោយបានក្បោះក្បាយប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេ?

 39. ខ្ញុំមិនអាចរកទម្រង់កិច្ចសន្យាបានទេ

 40. កិច្ចសន្យាជួលដី

 41. ខ្ញុំចង់ទម្រង់កិច្ចសន្យា សូមអរគុណ

 42. តើអ្នកមានច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរឬទេ?

 43. ខ្ញុំត្រូវការកិច្ចសន្យាការងារ

 44. ខ្ញុំត្រូវការទម្រង់កិច្ចសន្យាការងារ តើអ្នកអាចផ្ញើរឲ្យខ្ញុំបានទេ? ព្រោះខ្ញុំពិតជាត្រូវការប្រើប្រាស់ខ្លាំងណាស់

 45. ខ្ញុំរកមិនឃើញទម្រង់កិច្ចសន្យាសោះ

 46. សូមជួយ​ផ្ញើរ​កិច្ចសន្យាទម្រង់អោ​យយ​ខ្ញុំ​ផង​ my email : Channlovesokea@gail.com

 47. សូមជួយរកកិច្ចសន្យាជួលរថយន្ត មួយច្បាប់មកខ្ញំុពិតជាត្រូវការវាឆាប់ៗនេះណាស់

 48. ខ្ញុំចង់បានទំរង់កិច្ចសន្យាកេរ្តយ៏មរតក់។ តើអាចផ្ញើរមកខ្ញុំបានទេ?

 49. សុំផ្ញើរកម្រងកិច្ចសន្យាចងកាប្រាក់ដល់ខ្ញុំផងបានទេ?

 50. ខ្ញំចង់បានទម្រងកិច្ចសន្យាលោះប្លង់

 51. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាទិញលក់បន្លែ។​ សូមជួយផ្ញើរអោយខ្ញុំផង។

 52. សួស្តី​ឯកសារច្បាប់ខ្មែរ
  ខ្ញុំត្រូវការ ( កិច្ចសន្យាមិនកែប្រែតម្លៃ )
  បងអាចផ្ញើរ ជាឯកសារ PDF ក៏បាន
  តាមរយះអ៊ីម៉ែល keilapo36@gmail.com ឫ Facebook Po Keila.
  ខ្ញុំត្រូការប្រញ៉ាប់
  អរគុណ !!

 53. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាលក់ផ្ទះ

 54. ខ្ញុំចង់បានកិ​ច្ចសន្យាជួលជាងធ្វើផ្ទះ

 55. នាងខ្ញុំចង់បានទំង់កិច្ចសន្យា

 56. តើអ្នកអាចជួយផ្ញើឯកសារការវិវត្តន៍ច្បាប់ខ្មែរពីសម័យអង្គរមកដល់សព្វថ្ងៃផងបានទេ?

 57. ខ្ញុំចង់់បានកិច្ចសន្យាវិនិយោគសូមជួយផង

 58. ខ្ញុំចង់បានកិ​ច្ចសន្យាជួលជាងម៉ៅការធ្វើផ្ទះសូមជួយរកអោយខ្ញុំផងបង

  • សួរស្តីលោក TY BOL តើលោកត្រូវការទំរង់កិច្ចសន្យាម៉ៅការមែនទេ ?
   អាចទាក់ទងខ្ញុំបានតាមលេខ 077/07 33 66 48 ខាងខ្ញុំមានទំរងច្រើនប្រភេទ អាចបំពេញតម្រូវការចំពោះអ្នកត្រូវការធ្វើកិច្ចសន្យា ។

   • សួរស្តីលោក TY BOL តើលោកត្រូវការទំរង់កិច្ចសន្យាម៉ៅការមែនទេ ?
    អាចទាក់ទងខ្ញុំបានតាមលេខ 077/070 33 66 48 ខាងខ្ញុំមានទំរងច្រើនប្រភេទ អាចបំពេញតម្រូវការចំពោះអ្នកត្រូវការធ្វើកិច្ចសន្យា

   • Yes I need it.

 59. មានអនុក្រឹត្យស្ដីពីបុរីទេ សូមជួយរកអោយខ្ញុំផងបង អរគុណ?

 60. បងៗ ណាមានទម្រង់កិច្ចសន្យាស្នាក់នៅអត់? បើមានផ្ញើអោយមួយផង។

  • ជំរាបសួរបាទបងខ្ញុំចង់បាន​ កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្កង់ តេីមានទំរង់ទេបង ជួយផ្ញេីតាម email : Satamorat@gmail.com (Thanks)

 61. សូមអ្នកបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងរកស៊ីបានទេ

 62. ខ្ញុំចង់បានឯកសារបង្វិលប្រាក់ត្រលប់មកវិញពីការចូលភាគហ៊ុន

 63. ខ្ញុំបាទត្រូវការទម្រង់កិច្ចសន្យាដូរអចលនវត្ថុ​។kang_vanda23@yahoo.com

 64. ខ្ញុំត្រូវការទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាជួលឡាន សូមមេត្តាជួយផ្ញើរឲ្យផង សូមអរគុណទុកជាមុន

 65. សូមជួយបញ្ជូលទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលហ៊ុនផ្ញើឲ្យផងបានទេ

 66. កិច្ចសន្យាម៉ៅការ

 67. ខ្ញុំត្រូវការទំរង់កិច្ចសន្យាទិញ លក់ ដី

 68. សូមជួយបញ្ជូលទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលហ៊ុនផ្ញើឲ្យផងបាន

 69. សូមជួយបញ្ជូលទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលហ៊ុនផ្ញើឲ្យផងបាទ
  temtuy.thy@gmail.com

 70. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន សូមជួយផ្ញើឲ្យខ្ញុំផងតាមរយៈ
  Email: punlork29@gmail.com

 71. នាងខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យា វិនិយោគភាគហ៊ុន
  moeunnita097@gmail.com

 72. It’s great if you can sharing joint venture agreement in Khmer. Thank

 73. សួស្តី ខ្ញុំបាទចង់បានគំរូកិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនចូលគ្នាច្រើន តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចចងគ្នាបាន ហើយច្បាប់ទទួលស្គាល់ តើបងអាចជួយប្អូនបានទេ ?

 74. សួស្តីបាទ
  តើខ្ញុំអាច សុំទំរង់កិច្ចសន្យា ចូលភាគហ៊ុនគ្នា ជាគំរូមួយបានទេ??

  សូមអរគុណទុកជាមុន

 75. អត់ទោស តើមានគំរូកិច្ចសន្យានៃការចូលភាគហ៊ុនគ្នាដែរឬទេ

  • អត់ទោស តើមានគំរូកិច្ចសន្យានៃការចូលភាគហ៊ុនគ្នាដែរឬទេ

 76. ខ្ញុំត្រូវការស្វែងរកទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលហ៊ុន តើអាចផ្ញើជូនខ្ញុំបានទេ

 77. អត់ទោស តើមានគំរូកិច្ចសន្យានៃការចូលភាគហ៊ុនគ្នាដែរឬទេ អាច់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំផងបានទេ​ ? VANSUY.seng@gamil.com
  thanks

 78. ខ្ញំុចង់បានទំរង់កិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន

 79. ខ្ញុំចង់បានទំរង់កិច្ចសន្យាចង់ការប្រាក់ តើអាចផ្ញើរអោយខ្ញុំបានទេ តាមរយ Siphonbbu@yahoo.com

 80. ខ្ញុំត្រូវការទំរង់កិច្ចសន្យាចូលហ៊ុនធ្វេីអាជីវកម្ម

 81. ចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន

 82. ខ្ងុំចងបានទម្រងកិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន

 83. ជំរាបសួរបាទ ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការឯកសារផ្ទេរសិទ្ឋការទិញដីលំនៅដ្ឋាន តើរបៀបផ្ទេរនោះ ម្ចាស់ដីត្រូវដើរឯកសារដោយរបៀបណា ។
  ខ្ញុំ បានទិញដីរំលួសពីម្ចាស់ដី ហើយត្រូវបានបង់ផ្ដាច់ឲ្យម្ចាស់ដីមុនខែឆ្នាំបានកំណត់(បង់លុយផ្ដាច់)ហើយម្ចាស់ដីត្រូវចេញឯកសារប្រថាប់ត្រាអ្វីដែរមកឲ្យខ្ញុំ?
  ពីព្រោះភាគីម្ចាស់ដី មិនមានចំលើយណាមួយច្បាស់លាស់សោះ នៅពេលដែលលុយត្រូវបានបង់ផ្ដាច់នោះ។
  សូមអរគុណ សម្រាប់ការទទួលអាន។

 84. មើលមិនឃើញផងនិងបងអើយ កិច្ចសន្យា ចូលហ៊ុន

 85. គោរពជម្រាបសួរបង! ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន

 86. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិចសន្យាចូលហ៊ុនរកស៊ី តើលោកគ្រូអាចផ្តល់អោយខ្ញុំផងបានទេ បាទ

 87. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុនទិញដី
  តើបងមានដែរឬទេ?

 88. ជម្រាបសួរបង ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន

 89. ខ្ញុំចង់បានទម្រង់កិច្ចសន្យាចូលភាគហ៊ុន សូមជួយផ្ញើឲ្យខ្ញុំផងតាមរយៈ
  និងឯកសារវិនិយោគ ប្រគល់លុយ
  Email: bebunsamnangcoin123@gmail.com

 90. ចង់បានទម្រង់ទិញលក់មិនកែប្រែ

 91. ខ្ញុំចង់បនកិច្ចសន្យាចូលហ៊ុន

 92. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាឈប់ជួលផ្ទះតើមានទេ

 93. ខ្ញុំត្រូវការទំរង់កិច្ចសន្យាទិញ លក់ រថយន្ត

 94. ខ្ញុំចង់បានកិច្ចសន្យាចូលហ៊ុន សុំជួយផ្ញើរផងបានទេ

 95. ខ្ញុំចង់បានទម្រងកិច្ចសន្យាភាគហ៊ុន
  ម្នាក់ចេញប្រាក់រឺឯម្នាក់ទៀតមានជំនាញ

Leave a Reply to panha Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: