ឯកសារ​ច្បាប់ខ្មែរ

ច្បាប់
អនុក្រឹត្យ
ប្រកាស


19 Comments to “ឯកសារ​ច្បាប់ខ្មែរ”

 1. Thank you so much. i like your website.

 2. ខ្ញុំត្រូវការឯកសារច្បាប់ដែលមានទំនាក់ទំនងនិងវិស័យនានានៅក្នុងសង្គម​(សូមមេត្តាជួយស្វែងរកអោយខ្ញុំផង)

 3. ខ្ញុំត្រូវការឯកសារច្បាប់ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនិង ការទុកចំណីអូរ ស្ទឹង និង បឹងបួ ​(សូមមេត្តាជួយស្វែងរកអោយខ្ញុំផង)

 4. ខ្ញុំត្រូវការឯកសារច្បាប់ដែលស្តីពីការប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយ​(សូមមេត្តាជួយស្វែងរកអោយខ្ញុំផង) អរគុណរ ។

 5. ខ្ញុំត្រូវការឯកសារដែលទាក់ទងនិងការផ្ទេអចលនទ្រព្យ

 6. តើខ្ងុំអាចសុំឯកសារចុះកុងត្រាបុគ្គលិកបានអត់?

 7. ខ្ញុំត្រូវការច្បាប់ស្តីពីដីសម្បទានសង្គមកិច្ច នីតិវិធីនៃការបែងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច

 8. អគុណសម្រាប់ការចែកចាយ

 9. សូមអធ្យាស្រ័យ! តើមានឯកសារទាក់ទងទៅនឹងលំនៅស្ថានអត់?
  ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរលំនៅស្ថាន ការស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន(និវេសនស្តាន)

 10. សូមអាធ្យាស្រ័យមានសៀវភៅព្រំដែនកម្ពុជា និង វៀតណាម អត់

 11. ចង់ដឹងពីច្បាប់តែងតាំង និង ដំលើងឋាន: ប្រធាននាយកដ្ឋាន

 12. ខ្ញុំចង់បានច្បាប់ទាក់ទងនិងៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ឋជន និតិសម្បទា ច្បាប់រដ្ឋបាល​ រាជការ រាជរដ្ឋភិបាល

 13. ខ្ញុំចង់ដឹងឯកសារដែរនិយាយពី និតិជន
  សូមជួយស្វែងរកផង🙏🏻

 14. ខ្ញុំចង់រកច្បាប់ស្តីពីពន្លឺ​ថាតើសហគ្រាសមូយៗត្រូវកំណត់ពន្លឺប៉ុន្មានឡាក់Luck

 15. ខ្ញុំចង់ដឹងពីសារះប្រយោជន៍របស់ច្បាប់

 16. ខ្ញុំត្រូវការឯកសារច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលពាក់ពាននឹងសិទ្ធិមនុស្ស(ជាតិ និងអន្តរជាតិ)

 17. សួស្តីបង ប្អូនចង់សួរថា ច្បាប់ខ្មែរបុរាណនឹងច្បាប់ខ្មែរបច្ចុប្បន្ន គេរាប់ពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណា?ឬពីពេលណាដល់ពេលណា?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: